Praslovančina - ako vyzerala

Autor: Michal Illovský | 6.11.2011 o 21:12 | (upravené 8.11.2011 o 15:34) Karma článku: 9,62 | Prečítané:  3060x

Názorné porovnanie praslovančiny so súčasným jazykom si predvedieme na malej ukážke. Pre tento účel som siahol na text pochádzajúci z pera nemeckého lingvistu Augusta Schleichera. Je to krátka rozprávka o ovečke a troch koňoch.

Praslovančina - ako vyzerala

Napísal ju a uverejnil v roku 1868 ako jednu z prvých praktických demonštrácií stavu indogermánskeho prajazyka, bádanie o ktorom vtedy začalo prinášať prvé ucelené predstavy o tom, ako táto spoločná reč uchvatiteľov Európy z neskorého neolitu a ranej doby bronzovej mohla vyzerať. Tento text je pre náš zámer vhodný, pretože autor ho napísal tak, aby sa v ňom prejavili niektoré charakteristické jazykové prvky:

 

Ovečka a kone

Ovečka, ktorá nemala vlnu, zbadala raz na pahorku tri kone. Jedného vlečúceho ťažký povoz, druhého nesúceho veľký náklad, a tretieho v prudkom behu s mužom na chrbte. Ovečka im povedala: „Je mi smutno, keď vidím človeka vládnuť nad koňmi." A oni jej na to odvetili: „Počuj, ovečka, aj nás trápi, keď vidíme človeka, vládcu všetkých zvierat, zhotoviť si teplý odev z ovčej vlny. A potom ovečky nemajú vlnu." Keď to ovečka počula, odbehla do poľa.

 

Ako čítať praslovačinu

Pozastavíme sa ešte pri najstručnejšej zmienke o výslovnosti niektorých praslovanských hlások:

Samohlásky

ь - krátka samohláska vysoká predná; teda krátke [i]. Ale psl. „i" je naproti tomu vždy dlhé [í].

ъ - krátka samohláska vysoká zadná. Dnes takú nemáme. Najbližšie je [u], ale bez typického špúlenia pier. V našom preklade pri fonetickej transkripcii budeme označovať ako "U".

ě - dlhé [é]. V historickej slavistike sa vedú diskusie o určitých jemnostiach, ale do tých tu teraz nebudeme zachádzať.

ę - nosová samohláska nevysoká predná; ako francúzske „in" vo „fin, dessin" a pod. V našom preklade pri fonetickej transkripcii budeme označovať ako "eN".

õ - nosová samohláska nevysoká zadná; ako francúzske „on" v „donc, ponceau" a pod. V našom preklade pri fonetickej transkripcii budeme označovať ako "oN".

y - dlhá samohláska vysoká zadná. Nepodobalo sa na súčasné [ý], ale bolo dlhým protikladom k psl. "ъ". V našom preklade pri fonetickej transkripcii budeme označovať ako "Ú".

i, a, u - tieto samohlásky boli v psl. iba dlhé; ako [í], [á], [ú]

Spoluhlásky

v - praslovanské "v" bolo bilabiálne, teda vyslovovalo sa ako anglické „weary". Naproti tomu dnes vyslovujeme labiodentálnu frikatívu, teda ako v anglickom „very". V našom preklade pri fonetickej transkripcii budeme označovať ako "w".

To je pre naše potreby zatiaľ postačujúce. O iných odlišnostiach medzi praslovančinou a súčasným jazykom sa budeme zmieňovať na inom mieste. Nasleduje preklad, ktorý je usporiadaný takto: najprv je pôvodný text poviedky, potom praslovanský jazyk vyjadrený v znakovej sústave zaužívanej v historickej slavistike, napokon - aby sme to celkom uľahčili pre všetkých aj mimo jazykovednej obce - pridávame ešte fonetický prepis v zmysle hore uvedených poznámok k výslovnosti.

 

Ovьca i komnji (psl.)

[owicá í komňjí]

Schleicher: Ovečka, ktorá nemala vlnu, zbadala raz na pahorku tri kone.

psl.: Ovьca, jeji vьlna ne běaše, zьre kogъda vьrchu tri komnjě.

[owicá, její wilná ne béáše, zire kogUdá wirchú trí komňjé]

Jedného vlečúceho ťažký povoz, druhého nesúceho veľký náklad, a tretieho v prudkom behu s mužom na chrbte.

Inъ tęžъkъ vozъ velkõtjь, õtorъ velje bermę nesõtjь i trьtjь bъrzo jachomnъ mõžjemь gъrbě jego.

[ínU teNžUkU wozU welkoNtji, oNtorU weľje bermeN nesoNtji, í tritji bUrzo jáchomnU moNžjemi gUrbé jego]

Ovečka im povedala: „Je mi smutno, keď vidím človeka vládnuť nad koňmi."

Ovьca jimъ reče: „Ězъ željõ, jegъda vidjõ čelověkъ komnjě obvoldsti."

[owicá jímU reče: „ézU žeľjoN, jegUdá widjoN čelowékU komňjé obwoldstí]

Nato jej oni odvetili: „Počuj, ovečka, aj nás trápi, keď vidíme človeka, vládcu všetkých zvierat,

Jiže jeji otъrěšę: „Slušaji, ovьice, i ny õzitь, jegъda vidimъ čelověkъ, gospodь vьsi zvěri,

[jíže její otUréšeN: „slúšájí, owice, í nÚ oNzíti, jegUdá wídímU čelowékU, gospodi wisí zwérí,]

zhotoviť si teplý odev z ovčej vlny. A potom ovečky nemajú vlnu."

ьz vьlny ovьcь teplõ obdědjõ sebě dělajeti. Po čemьže ovьcamъ vьlna ne estь."

[iz wilnÚ owici teploN obdéďjoN sebé délájetí. po čemiže owicámU wilná ne esti.]

Keď to ovečka počula, odbehla do poľa.

To slychavъši, ovьca ъ polje uběže.

[to slÚcháwUší, owicá U poľje úbéže.]

 

Táto ukážka odzrkadľuje stav praslovančiny po úplnom zavŕšení procesu palatalizácie (viď môj krátky článok na blogu o psl. palatalizáciách). Podľa chronológie balto-slovanského hláskoslovia od Kortlandta [Od praindoevropskog jezika do slovenskog fonološki razvoj, 1989] by sa jednalo cca. o obdobie medzi fázami 6.6. až 6.10. (ale s výnimkou 6.7.). V niektorých bodoch odlišný výklad podávajú Lamprecht [Praslovanština, 1987] a Matašovic [Toward a relative chronology of the earliest Baltic and Slavic sound changes, 2005].

Laicky ale možno vec podať tak, že sa nachádzame približne na začiatku druhej polovice prvého tisícročia letopočtu.

Na popud administrátora dopĺňam nasledovné:

Ilustračný obrázok vedľa textu blogu som stiahol z webovej adresy: http://www.google.sk/imgres?q=balto-slavic+map&um=1&hl=sk&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:sk:official&channel=np&tbm=isch&tbnid=fE2eYnxfJza4RM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balto-Slavic_lng.png&docid=_WAWotRM4Gve5M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Balto-Slavic_lng.png&w=1031&h=783&ei=hjq5ToqOCcjQhAe_3f2nBw&zoom=1&biw=1680&bih=931

Autorom textu v druhom odstavci tohto článku je August SCHLEICHER: Das Schaf und die Pferde, 1868.

Autorom prekladu do slovenčiny a praslovančiny, návodu na čítanie a fonetického prepisu som ja.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil, kresťanským aktivistom sa jeho zavedenie nepáči. Ministerstvo vnútra im sľubuje stretnutie.

DOMOV

Dobré ráno: Kto je Harabin a kto ho chce za prezidenta

Konšpirácie už nestačia, Harabina chcú za prezidenta

KOMENTÁRE

Profesionálni kresťania objavili novú diskrimináciu

Úrady si účtujú poplatok za akýsi administratívny úkon.


Už ste čítali?